ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ALAN KILAVUZLUĞU SINAV İLAN LİSTESİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik”in 14’üncü maddesinin 2’inci fıkrası hükmü doğrultusunda hâlihazırda Tarihi Alan sınırları içerisinde kılavuzluk hizmeti verenlerden 2022 yılı sonu itibariyle kimlik geçerlilik süresi sona erecek Alan Kılavuzlarından kursa kabul şartlarını taşıyanlara Alan Kılavuzluğu kursu düzenlenmiştir. Başkanlığımızca yapılan sınav sonucunda 226 kişi 20232027 yılları arasında (5 yıl) Alan Kılavuzluğu yapmaya hak kazanmıştır. Başarılı olanların listesi ekte yer almaktadır. Ekte yer alan kursiyerler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi’nin 7. Fıkrası gereği “…başarılı olanların sonuç ilanını takip eden 20 gün içerisinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuyla beraber alan kılavuzu kimliğini teslim almak üzere Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir.” hükmü gereğince sağlık raporlarını Başkanlığa teslim ederek Alan Kılavuzluğu kartlarını alabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alan Kılavuzluğu Sınav İlan Listesi