ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

27. Alay Kitabı

"Çanakkale Muharebeleri başlamadan evvel muharebe alanında
bulunan ve muharebeler nihayete erene kadar cephede savaşan
27. Alay, cephede kilit öneme sahip birlikler arasında öncü
konumdadır. Özellikle Kara Muharebeleri'nin başladığı 25 Nisan
1915’ten itibaren en hayatî muharebeleri icra eden 27. Alay’ın bu
muharebeler sırasında günü gününe tutulan Harp Cerideleri,
Türk Harp Tarihi kaynakları içerisinde çok mühim bir yer tutmaktadır.
Bu anlayışla yayına hazırlattığımız üç ciltlik 27. Alay Harp Cerideleri, akademik
harp tarihi tetkiklerine çok mühim bir katkı sağlayacak, aziz
şehitlerimizin bizlere bıraktığı tarihî ve manevî hafızayı geleceğe
taşıyacaktır."