ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

SEDDÜLBAHİR KAHRAMANI BİGALI MEHMET ÇAVUŞ, KAHRAMANLIK GÖSTERDİĞİ YERDE ANILDI.

SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA BİR YÜREK BİR DE KÜREK YETER!
SEDDÜLBAHİR KAHRAMANI BİGALI MEHMET ÇAVUŞ, KAHRAMANLIK GÖSTERDİĞİ YERDE ANILDI.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Biga Belediyesi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği ile Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş’u anma programına Bigalı Mehmet Çavuş’un torunları ile Biga’dan gelen ziyaretçiler katıldı. 
Bigalı Mehmet Çavuş’un torunları ve ziyaretçiler, Bigalı Mehmet Çavuş’un kahramanlık gösterdiği bölgede Seddülbahir Kalesi’ni ziyaret ettikten sonra sırasıyla Şehitler Abidesi, Hilâl-i Ahmer Hastane Sergisi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde bulunan Bigalı Mehmet Çavuş müzesini ziyaret etti. Ziyaretçilere Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Sayın Zülküf Memiş eşlik etti.
4 Mart 1915 Perşembe günü öğleden sonra Binbaşı H. D. Palmer komutasında, Kraliyet Deniz Tümeni’nin Playmouth Taburu; Seddülbahir İskelesi’ne çıkıp topları tahrip ederek kullanılmaz hale getirmek amacıyla saldırıya geçtiklerinde, Bigalı Mehmet Çavuş eşine az rastlanacak bir kahramanlık örneği göstermiştir. Elindeki silahın mekanizmasının bozulması üzerine yerdeki kaya parçalarını alarak düşmana saldırmıştır. Daha sonra istihkâm küreğiyle yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırmıştır. Kıyıya çıkan İngiliz müfrezeleri bu kahramanlık karşısında zayiat vermiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. 
Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı ödüllendirmek isteyen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK), Müstahkem Mevkii Komutanlığına yazdığı raporda Mehmet Çavuş'un kahramanlığından bahsederek diğer askerlere de örnek teşkil etmesi için madalya ile ödüllendirilmesini teklif eder. 7 Mart’ta Çanakkale’ye gelen Enver Paşa Maydos Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Bigalı Mehmet Çavuş'a tevdi edilen “Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası”nı bizzat göğsüne takar. Çanakkale Savaşı bittikten sonra köyüne dönen Bigalı Mehmet Çavuş, mütevazi bir hayat yaşamış ve kendisine teklif edilen maddi yardımları ise; "Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım" diyerek reddetmiştir.

 • KDR_4046.jpg
 • KDR_4054.jpg
 • KDR_4060.jpg
 • KDR_4070.JPG
 • KDR_4072.JPG
 • KDR_4078.JPG
 • KDR_4082.JPG
 • KDR_4085.jpg
 • KDR_4096.JPG
 • KDR_4101.JPG
 • KDR_4106.JPG
 • KDR_4113.JPG
 • KDR_4115.JPG
 • KDR_4118.JPG