ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

2020 YILI SONUNDA KART GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTECEK ALAN KILAVUZLARI HAKKINDA DUYURU

“Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına  ilişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik” in ilgili maddeleri doğrultusunda; Tarihi  Alan' da  sürdürülebilir  ziyaretçi  yönetiminin  sağlanması,  ziyaretçi memnuniyetinin artırılması ve Çanakkale Muharebelerinin objektif bir şekilde ziyaretçilere aktarılması amacıyla Başkanlığımız uhdesinde görev yapan ve kart geçerlilik süresi 2020 yılı sonu itibariyle bitecek olan alan kılavuzlarının kart geçerlilik süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Tarihi Alanda faaliyet yürüten ve yukarıda ismi geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bütün alan kılavuzları,  2022 yılı sonunda yapılacak kurs ve sınava birlikte katılım sağlayacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.