ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Geçmişten Günümüze Kalan Mezar Taşı ve Kitabeler

Asırlara uzanan Türk hâkimiyetinin olduğu Gelibolu Yarımadası, bu geçmişin izlerini taşıyan coğrafya olarak zengin bir kültürel mirası barındırmaktadır. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın barındırdığı Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve kitabeler de bu zenginliğin içerisinde yer almaktadır. Terk edilmiş köyler ile birlikte geniş bir saha üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile Gelibolu Yarımadası’nın tarihi mezar taşları ve kitabeleri tek bir eserde toplanmaya çalışılmıştır.   

Şurası gerçek ki, doğa ve insan faktörü, mezar taşları ve kitabeler üzerinde her geçen gün etkisini arttırmaktadır. Zaman ve mevsimsel koşullarla kültürel eserlerimiz ne yazık ki kaybolabilmekte veya çeşitli sebepler ile zamanla okunamaz hale gelebilmektedir. Zaman ve insan faktörünün önüne geçebilme imkânı olmadığı için bu eserlerin bir an önce kayıt altına alınması gerekmekteydi.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma sonucunda oluşan eser, tespit edilen 829 mezar taşı ve 67 kitabeyi içermektedir.   

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Geçmişten Günümüze Kalan Mezar Taşı ve Kitabeler


WhatsApp Image 2020-03-23 at 15.59.57.jpeg