ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ALAN KILAVUZLUĞU KURSU SAĞLIK KURUL RAPORU İLİŞKİN EK SÜRE DUYURUSU

Alan Kılavuzluğu Kursu Sağlık Kurul Raporu İlişkin Ek Süre Duyurusu 

Alan Kılavuzluğu kimlik uzatma kursuna başvuracak adaylardan istenen ‘’Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu”nun alınmasına ilişkin hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle sadece sağlık raporunun ibraz tarihi 17.01.2020’ye kadar uzatılmıştır. Başvuruda bulunacak adayların diğer tüm evraklarını 16.12.2019 – 23.12.2019 tarihleri arasında Başkanlığımız ilgili birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir.