ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

TARİHİ ALANA YÖNELİK HAZIRLANAN İMAR PLANLARI VE İMAR DURUMUNA İLİŞKİN DUYURU

Başkanlığımız tarafından Tarihi Alandaki köy yerleşim alanları için hazırlanan tüm Koruma Amaçlı İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve kesinleşmiştir.  İmar durumuna ilişkin bilgi ve belgeler İl Özel İdaresinden temin edilecektir.