ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

İHALE DUYURUSU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı Müze, Örenyeri, Sergi Alanı ve Tanıtım Merkezlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale, 19.09.2019 Perşembe günü saat 11.00’da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Mevki İdari Bina toplantı salonunda, İsmetpaşa Mah. İstiklal Cad. Çamburnu Mevki Eceabat /ÇANAKKALE adresinde gerçekleştirilecektir.

Tahmin edilen bedel 15.000.000,00 -TL (onbeşmilyon Türk Lirası)’dır.

Geçici teminat tutarı 450.000,00-TL (dörtyüzellibin Türk Lirası)‘dır.

İşin süresi; 31/12/2026 tarihine kadardır.

İhale Dokümanının bedeli, 1.000,00-TL (bin Türk Lirası) ‘dır. İhale Dokümanının bedeli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığının Ziraat Bankası Eceabat Şubesi TR21 0001 0005 0369 5775 0750 10 nolu hesabına yatırılacaktır.

İlan ile ilgili tüm detaylar belirtilen adreste ücretsiz görülebilir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

Başkanlığımız Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İlan olunur.