ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

KABATEPE TESİSLERİ İHALE DUYURUSU

Başkanlığımız faaliyet sınırları içerisinde bulunan ve Başkanlığımıza tahsisi yapılmış Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah. 84 Ada 1 Parselin bir kısmında kalan Kabatepe Günübirlik Tesislerinin sözleşme tarihinden itibaren 110 günlük kiralama ihalesi 28/05/2019 Salı günü Saat 10:00’da Başkanlığımız Çamburnu İdari Hizmet Binasında (İsmetpaşa Mahallesi. İstiklal Caddesi No:113 Eceabat/ÇANAKKALE) yapılacaktır.

Muhammen Bedel: 275.000,00 Türk Lirası (ikiyüzyetmişbeşbin)’dır.

İlan; Kapı giriş ücreti, büfe işletmeciliği ve çevre temizliği hizmetlerini kapsamaktadır.

İlan ile ilgili tüm detaylar belirtilen adreste ücretsiz görülebilir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

Başkanlığımız Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan Olunur.