ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Başkanlığımızca 15.04.20219 tarihinde gerçekleştirilmiş olan sözlü sınav neticesinde “Engelli Personel” adaylarından başarılı olanlar Ek1’de, “Eski Hükümlü” adaylar ise Ek2’de listelenmiştir.

Asil listede isimleri bulunan adaylar tebligatlarını teslim aldıkları günden başlamak üzere aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte 15 gün içinde Başkanlığımızın Eceabat Kilye İdari Binasında görev yapan Strateji ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubuna şahsen başvurmak zorundadırlar. Tebligatı teslim aldıktan sonra geçerli mazereti olmaksızın zamanında işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek olup varsa hakları yedek adaya geçecektir.

İtirazda bulunmak isteyen adaylar 22.05.2019 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza yazılı olarak başvurabilirler.

İstenen Belgeler;

-SGK Hizmet Dökümü

-Varsa Çalışma Belgesi (4857 sayılı Kanunun 28 inci maddesine istinaden düzenlenmiş)

- 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Aile durumu bildirimine ilişkin form (Ek-3)

-Mal bildirim beyanı (Ek-4)


Engelli Adaylar.pdf ( Ek-1 )

Eski Hükümlü Adaylar.pdf ( Ek-2 )

Aile Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu.pdf