ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

KABATEPE TESİSLERİ GÜNÜ BİRLİK KİRALAMA İLANI

Başkanlığımız faaliyet sınırları içerisinde bulunan ve Başkanlığımıza tahsisi yapılmış Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah. 84 Ada 1 Parselin bir kısmında kalan Kabatepe Günübirlik Tesislerinin 4 aylığına kiralama ihalesi 23/05/2019 Perşembe günü Saat 10:00’da Başkanlığımız Çamburnu İdari Hizmet Binasında (İsmetpaşa Mahallesi. İstiklal Caddesi No:113 Eceabat/ÇANAKKALE) yapılacaktır.

Muhammen Bedel: 300.000,00 Türk Lirası (üçyüzbinTürkLirası)’dır.

İlan; Kapı giriş ücreti, büfe işletmeciliği, güvenlik ve çevre temizliği hizmetlerini kapsamaktadır.

İlan ile ilgili tüm detaylar belirtilen adreste ücretsiz görülebilir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

Başkanlığımız Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan Olunur.