ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

KAMUOYUNA DUYURU

Başkanlığımız tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde başlatılan “TARİHİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN 14+349.963 KM'LİK YOL AĞI YAPIM İŞİ” Büyükkemikli,Büyükanafarta ve Anzak tören alanı arasındaki karayolunu kapsamaktadır. Tarihi Alan Planlarına uygun olarak yol yapım işi öncesinde hazırlanan projenin çizim sürecinde Başkanlığımız uzmanlarınca gerekli arşiv çalışması yapılarak yol hattı boyunca Şevki Paşa Haritaları ve diğer kaynaklardan tespit edilen muharebe izleri   (istihkam ve siper hatları, kuyu, çeşme, şehitlik, mezarlık vb. ) uygulama projesine işlenmiştir.

Tarihi Alan’ın korunması ve eş güdümlü olarak Gazi Köylerin gelişmesini sağlamak amacı ile hazırlanan proje kapsamında yapılan yol uygulama işinin 2600 metrelik kısmında yer alan parseller içinde 72 adet dikili ağacın (60 adet zeytin, 12 adet anıtsal değeri olmayan ağaç) yeni yapılacak yol ağının içinde kaldığı tespit edilmiştir.

 Özellikle ekonomik değeri olan 51 adet zeytin ağacı parsel ve ağaç sahipleri ile istişare edilerek, ağaçların budanması sağlanmış ve yeni yerlerine dikilmiştir. 9 adet zeytin ağacı ekonomik ömrünün tamamlaması gerekçesi ile parsel sahiplerinin istekleri doğrultusunda yakacak olarak kullanmak üzere ilgili parselde bırakılmıştır.

Yol yapım çalışması kapsamında ağaçların sökülerek nakledilip tekrar ekilmesi işi sırasında tarımsal ve yöresel ekonomiye zarar vermemesi ve zayiatın en aza indirilmesi için çalışmalar Başkanlığımızın kontrolü ve denetiminde azami hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.