ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ARABULUCULUK KOMİSYONUÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi’ başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen" "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen 2 üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Beste BOZKURT ÇELİK ( Avukat )Zehra BAHAR ÇARKIT ( Hukuk Müşaviri )

Yeşim ÖZYURT 

Demet TEZE

Erkin HARPUTLUGİL

Merve ALPTelefon : 0286 814 11 28   Dahili: 1020 - 1099

Fax        : 0286 814 17 30

E-Posta: tarihialanbaskanligi@kultur.gov.tr

Adres   : Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevkii No:1 Eceabat/Çanakkale