ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

4 Mayıs Çimenlik Kalesi'nde "Hedefler, planlar, harekatlar: Stratejik Perspektiften Çanakkale Kara Muharebeleri" Konulu Panel Düzenlendir

ÇİMENLİK KALESİ’NDE "HEDEFLER PLANLAR HAREKÂTLAR: STRATEJİK PERSPEKTİFTEN ÇANAKKALE KARA MUHAREBELERİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Başkanlığımız ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi işbirliğiyle Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda "Hedefler Planlar Harekâtlar: Stratejik Perspektiften Çanakkale Kara Muharebeleri” konulu panel gerçekleştirildi.

Başkanlığımız ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi işbirliğiyle Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda "Hedefler Planlar Harekâtlar: Stratejik Perspektiften Çanakkale Kara Muharebeleri” konulu panel; Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Keskin moderatörlüğünde yapıldı.
Panelde, Çanakkale'de Komutanlar-Sevk ve İdare (Sermet ATACANLI), Çanakkale Cephesi’nde müttefik denizaltı faaliyetlerinin Osmanlı stratejik karar alma sürecine etkileri (Evren MERCAN) ve Osmanlı Askeri Doktrini ve 25 Nisan 1915 Günü Harekâtı (Fatih BAŞ) konuları tartışıldı.

Panele, Tarihî Alan Başkanımız Sayın İsmail KAŞDEMİR, akademisyenler, Tarihî Alan Başkanlığı yöneticileri ve uzmanları, yerel araştırmacılar ile öğrenciler katıldı.

 • 1 (10).jpg
 • 1 (12).JPG
 • 1 (2).JPG
 • 1 (3).JPG
 • 1 (4).JPG
 • 1 (6).jpg
 • 1 (7).jpg
 • 1 (8).jpg
 • 1 (9).JPG
 • IMG_9430.JPG
 • IMG_9571.JPG
 • 1 (11).JPG