ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

24 ARALIK 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 696 SAYILI KHK VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA BELİRTİLEN KRİTERLER DAHİLİNDE YAPILAN ÖN VE ESAS İNCELEME SONUCUNDA BAŞKANLIĞIMIZA BAŞVURULARI REDDEDİLENLER.