ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ HAKKINDA YÖNERGE