ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

1894

KRONOLOJİ

1894

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı.